VH&P is een financieel adviesbureau voor bedrijven en particulieren. Wij zijn onafhankelijk en werken samen met alle toonaangevende banken en verzekeraars. Hierdoor kunnen wij uw belangen optimaal behartigen. VH&P adviseert volgens de WFT-dienstenwijzer en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).

 

Download VH&P dienstenwijzer met privacyverklaring

Download register verwerkingen persoonsgegevens en doel verwerking verleende opdracht

Download brochure "Huis kopen?"

Tarieven 2017

{source}
<script type="text/javascript">
document.write((function () {
var params = {
key: 'eba3f9ffc4f3ae03a31f7ac56103dda067db69cd',
config: 20,
unitCode: '22372',
model: '282',
language: 'nl'
},
scripts = document.getElementsByTagName('SCRIPT'),
thisScript = scripts[0],
widgetScript = document.createElement('SCRIPT'),
id = scripts.length;
widgetScript.src = 'https://my.feeddex.eu/wkt/feedbackwidget.js?target=_FEEDDEX_' + id +
'&config=' + params.config +
'&key=' + params.key +
'&unitCode=' + params.unitCode +
'&model=' + params.model +
'&language=' + params.language;
thisScript.parentNode.insertBefore(widgetScript, thisScript);
return '<div class="feedbackwidget" id="_FEEDDEX_' + id + '"></div>';
})());
</script>

{/source}